Glimbi's Chess V.Izsha
HD-A/AD-0
øyne ua
f. 04.12.11