Updated:27.08.2021

Vårt S kull ble født 25 juli.

4 hanner og 3 tisper

Foreldre er:

Traxa's Nike 

(Glimbi's Chess V.Iszha X Eternity's Calvin)

X

Glimbi's Nash V.Pascha

(Traxa's He Bo Houdini X Pascha Jadore Di Scottatura)

 

 

 

S kullet en uke gamle